Bảo Hành

Tất cả sản phẩm của Công ty TNHH Điện Tử Xtra Main đều được bảo hành miễn phí 3 năm.

Hết thời hạn bảo hành sản phẩm vẫn được hỗ trợ bảo trì miễn phí .