Điều Kiện Sử Dụng

Trang web này thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH Điện Tử Xtra Main. Xin vui lòng đọc kỹ các điều kiện và điều khoản (“điều khoản”) dưới đây. Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn không nên truy cập hoặc xem trang web của chúng tôi.

Các điều kiện truy cập được chia thành nhiều  mục. Mục này bao gồm các điều kiện và điều khoản chung. Các mục khác bên dưới bao gồm mục Thông tin đời tư trực tuyến, đưa ra giới hạn trách nhiệm của chúng tôi liên quan đến việc sử dụng các trang web ngoài và các điều khoản chung về truy cập.

Thông tin đời tư trực tuyến

Chúng tôi tôn trọng thông tin về đời tư của bạn. Chúng tôi cam kết bảo vệ an toàn cho thông tin đời tư của mỗi cá nhân truy cập vào trang web của chúng tôi. Mục thông tin đời tư trực tuyến này cho bạn biết các quy định của chúng tôi về nguyên tắc tôn trọng thông tin đời tư, các phương thức thu thập thông tin từ bạn và thông tin của bạn được sử dụng như thế nào.

Thông tin về bạn

Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể hỏi bạn một số thông tin cá nhân của bạn như họ tên, địa chỉ, địa chỉ email và các thông tin khác để chúng tôi có thể cung cấp thông tin hoặc trả lời những câu hỏi của bạn. Ngoài những thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin khác về bạn qua việc sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu tự động. Những công cụ này thu thập những thông tin cơ bản về bạn chẳng hạn như ngôn ngữ bạn sử dụng, loại trình duyệt, thời gian truy cập và địa chỉ giao thức máy tính (IP) của bạn.Chúng tôi có thể đặt một tập tin cookie trên máy tính của bạn. Bạn không bắt buộc phải chấp nhận tập tin cookie mà chúng tôi gửi bạn và bạn có thể cài đặt lại trình duyệt của mình để nó tự động không chấp nhận những tập tin cookie này. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công cụ web beacons – đó là các tập tin ảnh trong suốt được sử dụng để theo dõi quá trình truy cập của bạn vào các trang web của Công ty TNHH Điện Tử Xtra Main.

Chia sẻ thông tin

Công ty TNHH Điện Tử Xtra Main có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau:- Công ty TNHH Điện Tử Xtra Main có trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

i  .Yêu cầu cung cấp thông tin của công an và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

ii .Theo quy định của pháp luật, thư triệu tập của tòa án, hay lệnh của tòa án;

iii . Nhằm ngăn chặn việc hoặc nhằm tuân thủ hoặc bảo vệ quyền và tài sản của Công ty TNHH Điện Tử Xtra Main hoặc (iv) .Bảo vệ sự an toàn cá nhân cho nhân viên của Công ty TNHH Điện Tử Xtra Main và các bên thứ ba đối với tài sản của Công ty TNHH Điện Tử Xtra Main.- Trong trường hợp, vì lý do chiến lược hoặc vì nhu cầu kinh doanh, Công ty TNHH Điện Tử Xtra Main quyết định bán, mua, sát nhập hay sắp xếp lại việc kinh doanh ở một vài quốc gia. Việc này có thể bao gồm cả việc khai báo các thông tin cá nhân cho bên mua, hoặc bao gồm cả việc nhận được thông tin đó từ người bán. Công ty TNHH Điện Tử Xtra Main luôn cam kết bảo vệ một cách thích đáng các thông tin được chuyển đổi trong những giao dịch như thế này.

Các đường dẫn vào những trang web ngoài

Trang web này có chứa các đường liên kết đến những trang web ngoài theo những điều kiện và điều khoản riêng của các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho nội dung của những trang web ngoài này. Chúng tôi cung cấp các đường liên kết này chỉ để tạo sự thuận tiện cho bạn.  Công ty TNHH Điện Tử Xtra Main không rõ ràng hoặc ngụ ý, xác nhận/tán thành bất kỳ bên nào, bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào và do đó Công ty TNHH Điện Tử Xtra Main không chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào về tính chính xác của nội dung hoặc các đặc tính khác của nội dung hoặc sự an ninh của các hoạt động được thực hiện trên các trang web đó. Bạn chấp nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm hay có bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc phí tổn phát sinh hoặc được khai báo liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa trên bất kỳ nội dung, hàng hóa hay dịch vụ nào có trên những trang web liên kết đó. Bạn chịu hoàn toàn rủi ro trong việc truy cập vào các trang web này.

Các điều khoản chung

Trang web này được cung cấp miễn phí, không kèm theo sự bảo đảm hay cam kết nào khác, trừ khi có thông báo cụ thể. Thông tin được cung cấp trong trang web này chỉ dùng vào mục đích thông tin chung. Công ty TNHH Điện Tử Xtra Main nỗ lực nhằm đảm bảo cung cấp thông tin chính xác tại thời điểm đăng vào trang web này.

Trừ khi được quy định một cách rõ ràng và cụ thể, Công ty TNHH Điện Tử Xtra Main không chịu trách nhiệm đối với nội dung hoặc việc sử dụng bất kỳ trang web nào hoặc bất kỳ thông điệp nào do người truy cập gửi đến hoặc nhận.

Mọi bản quyền, thương hiệu, và các quyền sở hữu trí tuệ khác được sử dụng như một phần của trang web này đều do Công ty TNHH Điện Tử Xtra Main cung cấp. Bạn không có bất kỳ quyền nào khác ngoài quyền có giới hạn trong việc sử dụng trang web này theo các điều khoản quy định. Bạn được phép in hoặc tải thông tin và nội dung từ trang web này để sử dụng vào mục đích cá nhân phi thương mại. Bạn không được chào bán, hoặc bán hoặc phân phối bất kỳ phần nào của trang web này hoặc nội dung trang web trên bất kỳ phương tiện nào. Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này như một phần của trang web khác, dù là dưới hình thức liên kết trên Internet, trừ khi bạn được Công ty TNHH Điện Tử Xtra Main cho phép bằng văn bản.

Bạn không được sử dụng trang web này vào bất kỳ mục đích phi pháp nào và cụ thể bạn đồng ý không gửi, sử dụng, sao chép, công bố hoặc cho phép công bố nội dung có tính chất bôi nhọ, phỉ báng, hoặc khiêu dâm, hoặc lăng mạ, khiếm nhã hoặc vi phạm quyền riêng tư của bất kỳ cá nhân nào. Bạn đồng ý không gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại nào, các thư rác hoặc tài liệu nào tương tự hoặc bất kỳ thông điệp với số lượng lớn có thể gây cản trở cho việc hoạt động của trang web này hoặc cản trở việc sử dụng trang web này của những người truy cập khác.

Công ty TNHH Điện Tử Xtra Main có quyền nâng cấp, sửa đổi, thay đổi, tạm ngừng hoạt động hoặc ngừng vĩnh viễn tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang web này và hạn chế hoặc cấm truy cập vào trang web này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước.

Bạn đồng ý bồi hoàn cho Công ty TNHH Điện Tử Xtra Main mọi chi phí, tổn thất, mất mát và thiệt hại (bao gồm cả chi phí luật sư và án phí) mà Công ty TNHH Điện Tử Xtra Main phải chịu do việc bạn sử dụng trang web này không đúng mục đích hoặc vi phạm các điều khoản sử dụng trang web này.

Nếu bạn vi phạm các điều khoản này, Công ty TNHH Điện Tử Xtra Main có thể đình chỉ hoặc ngăn không cho bạn truy cập vào trang web này và không cho phép bạn tiếp tục truy cập vào trang web này.

Trang web này được cung cấp miễn phí. Công ty TNHH Điện Tử Xtra Main trong chừng mực pháp luật cho phép, không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc có liên hệ với trang web này. Không quy định nào trong các điều khoản này loại trừ trách nhiệm về tổn hại sức khỏe và thiệt hại tính mạng do Công ty TNHH Điện Tử Xtra Main gây ra bởi sự bất cẩn nghiêm trọng hoặc do lừa đảo. Cách khắc phục duy nhất của bạn là ngưng sử dụng trang web này.

Công ty TNHH Điện Tử Xtra Main có thể sửa đổi các điều khoản này vào từng thời điểm.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.